Clubreglement

Aandachtig te lezen vòòr elke aanvraag lidmaatschap !

 1. Elk lid, moet lidgeld betalen aan de club, de bestuursleden zijn vrij van lidgeld.
 2. Elk bestuurslid en lid, moet een geldige verzekering hebben.
 3. Elk bestuurslid moet in de mate van het mogelijke de leden met raad en daad bijstaan.
 4. Voor we van start gaan met de rit, of bij inschrijving op die dag, dient iedere bestuurder een formulier in te vullen waarmee hij/zij zich verantwoordelijk stelt voor zijn auto en zijn passagiers. Het formulier vermeldt ook dat het bestuur niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor de clubleden of voor de activiteiten van deze dag. Elke bestuurder verklaart tevens dat zijn auto geldig verzekerd is.
  acro Download het inschrijvingsformulier
 5. Er worden geen gelden uitgegeven zonder medeweten van de voorzitter. Alle gelden worden zo mogelijk met de bankkaart betaald. Kan dit niet, dan moet er een officieel betaalbewijs voorgelegd worden.
 6. Elk bestuurslid mag en kan op elk ogenblik het financieel inkomende en het financieel uitgaande boek opvragen en inkijken.
 7. Alvorens er door de club iets georganiseerd wordt, zal eerst bevestiging gevraagd worden aan de voorzitter. Indien hij dit nodig acht, wordt deze vraag aan het bestuur voorgelegd.
 8. De NIET-leden mogen éénmalig, zonder meerbetaling, een rit meerijden om de club te leren kennen. Willen zij nog een volgende keer meerijden dan betalen ze 5 € extra voor de clubkas.
 9. De leden die met een NIET-Cadillac meerijden betalen NIETS bovenop, wel moet er een grondige reden voor zijn. Dit mag niet veelvuldig voorvallen.
 10. Buitenlanders die een lidkaart van een Cadillac club van hun land kunnen vertonen, dienen niets extra te betalen.
 11. Er zal één keer per jaar een algemene ledenvergadering plaatsvinden, telkens op de laatste zondag van november.
 12. Er kan een algemene vergadering bijeengeroepen worden als de meerderheid van het bestuur hierom verzoekt.
 13. Er kan een algemene vergadering bijeengeroepen worden als één vijfde van de leden hierom verzoekt.
 14. Ingevolge het meerijden van andere merken op een rit, rijden de niet-Cadillacs, wel oldtimers, achter onze clubleden, gevolgd door de gewone dagelijkse wagens.
 15. Het aantal buitenlandse leden mag de 25 % van het totaal aantal leden niet overschrijden. Vanaf dat ogenblik worden deze personen op een wachtlijst gezet.
 16. Een bestuursfunctie kan enkel als de persoon woonachtig is in België en gedomicilieerd is in België.
 17. Bestuurfunctie kan enkel als je lid bent of wordt van de vzw Cadillac LaSall club Belgium.
 18. Indien een bestuurslid 2 termijnen uitgedaan heeft met een minimum van 6 jaar samen, wordt deze persoon als Erelid aanzien.
 19. Als Erelid moet je gedurende het verder bestaan van de vzw Cadillac LaSalle club Belgium, geen lidgelden meer betalen. Een Erelid wordt aanzien als een volwaardig lid.
 
Lid worden

vzw Cadillac LaSalle Club Belgium
Rodenbachlaan 38
3590 Diepenbeek
Tel: +32 (0) 497 77 72 69

Onze sponsors

logo transport Verschure   

    Aditec              

 

Sponsoring lidkaarten:  BAMOKO