top of page

Algemene Ledenvergadering 2017

Vorige zondag 26 november was een belangrijke zondag voor uw club en zijn clubbestuur. Een gezellig weerzien en verwelkoming in Feestzaal Breughel met een receptie met hapjes zorgden voor een aangename start van de dag. Na de kervelsoep en het hoofdmenu van ofwel gebakken zeebaars of kalkoenfilet en natuurlijk een heerlijk dessert van warme appeltaart met vanille-ijs, kwamen de leden die niet wensten mee te eten stilaan de groep vervoegen. Enkelen genoten nog van het dessert dat ze van iemand aangereikt kregen, waaruit blijkt dat onze clubliefde voor elkaar ook wel door de maag gaat !


Na een sigaretje voor de ene, een babbeltje aan een andere tafel bij de andere, werd iedereen uitgenodigd op de eigenlijke jaarlijkse algemene ledenvergadering. Eerst werd even stilgestaan bij de leden die ons ontvallen waren in 2017 en eerder. De leden die een rit organiseerden in 2017 werden gehuldigd en onze sponsors werden ook één voor één bedankt voor hun niet te missen financiële steun. Naast de toelichting van de financiële verrichtingen van het afgelopen jaar werd door de rekeningcontroleurs Fritz en Rudi kwijting verleend aan het bestuur. Tijdens de pauze werden alle leden voorzien van een “kiesbrief” én balpen om hun stem uit te brengen. Er was ook ruimte om de uitgebreide clubshop te bezoeken, een drankje te nuttigen en een babbeltje te slaan.


Na de pauze werd de uitslag bekendgemaakt: Vermits penningmeester Wim Mouton zich niet herverkiesbaar stelde en dus ontslag nam als penningmeester en er geen kandidaat was om de taak op zich te nemen, bleef de functie van penningmeester open. Het bestuur gaat samen met de leden op zoek naar vervanging van de penningmeester. In tussentijd zal Wim Mouton de taken als penningmeester nog voor een redelijke termijn blijven waarnemen. Iemand opperde dat zes jaar een redelijke termijn kon zijn, maar Wim vond zes weken iets aannemelijker… Ook voor de nieuw gecreëerde bestuursfunctie “supervisor evenementen” noteerden we geen kandidaten. De verkiezing van het bestuur verliep anoniem en met volgende resultaat: Van de 35 stembrieven was er 1 (één) algemene onthouding voor alle bestuursfuncties en 1 (één) blanco formulier. Van de overige 33 stemmen was de stemming als volgt: Marc Manesse werd met 33 stemmen tegen nul herkozen als voorzitter. André Bosch werd met 32 stemmen tegen één herkozen als secretaris & ondervoorzitter Piroska Tasnady werd met 33 stemmen tegen nul herkozen als PR & Design master Michael Manesse werd met 32 stemmen tegen één herkozen als IT Master.


De afscheidnemende penning-meester en zijn vrouwtje Elsy werd hierna in de bloemetjes gezet. De traditie wil dat de jaarfilm (door pech had Michael tot de avond voordien tot 19u00 nog moeten werken aan de film), werd getoond. Een afsluitend drankje sloot een gezellig en leuk weerzien van zoveel leden af. Helaas was de dag weer tekort om met iedereen eens een “klapke te doen”… Op naar 2018 !


Het CLCB-bestuur

Recente ritten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
bottom of page